Data: 10.10.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Regulamentului de etichetare a energiei electrice.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente word), la adresa de e-mail srpee@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul de primire a propunerilor și observațiilor: 11 noiembrie 2019.

Fisiere atasate