În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022”.
Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite, în format editabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro şi cogenerare@anre.ro .
Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.
Fișiere atașate