Data: 01.08.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 233/2019.”

Observațiile și propunerile, însoțite de o motivație corespunzătoare, se transmit în format electronic editabil la adresa de email: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 30.08.2022.

Fisiere atasate