Data: 11.02.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de regulament, care are ca scop stabilirea cadrului organizat pentru tranzacționarea în regim concurențial, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu, a energiei electrice, prin utilizarea modalitatii de tranzactionare cu un grad sporit de flexibilitate. De asemenea, proiectul de regulament a fost completat cu prevederi referitoare la posibilitatea participanților la piață (prevăzuți la art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943) de a participa la piețele de energie electrică.

Regulamentul se aplica participantilor la PCCB-LE-flex, precum si Operatorului Pieței centralizate a contractelor bilaterale  de energie electrică – OPCCB.

Observatiile si comentariile părților interesate se  transmit cel tarziu pana la data de 21 februarie 2020, ora 14:00, atat in format letric (fax : 021.312.43.65 sau posta), cat si prin e-mail in format Word, la adresa srpee@anre.ro

Document aprobat prin Ordinul ANRE 64/2020

Fisiere atasate