Data: 13.10.2016

În concordanță cu procesul de actualizare şi revizuire a cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale și pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, ANRE supune consultării publice prezentul proiect de Regulament.

Proiectul de act normativ se aplică relaţiilor dintre operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, respectiv ai licenței de operarea sistemului de distribuție închis şi diferiţi solicitanţi care doresc racordarea la aceste sisteme, iar iniţierea demersurilor privind crearea noului cadru de reglementare privind racordarea la obiectivul/sistemul de distribuţie a gazelor naturale survine în contextul evoluției  cadrului legislativ național necesar desfășurării activităților în sectorul gazelor naturale.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro, sistematizate în cadrul unui fișier în format word, conținând un tabel, având pe coloane: nr. crt., text inițial, text propus, motivație.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de regulament.

Fisiere atasate