Data: 21.09.2016

ANRE spunue consultarii publice prezentul document de discutie, care reprezinta revizuirea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în sistem paușal aprobată prin Ordinul ANRE nr. 121/2015. Prin modificările propuse se extinde domeniul de aplicare cu posibilitatea utilizării Procedurii la stabilirea prejudiciului,  în situația soluționării pe cale amiabilă a litigiilor în cazurile de suspiciune de sustrageri de energie electrică prin procedura de mediere instituită prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificările și completările ulterioare sau prin înțelegerea părților.

Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format Word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: sred@anre.ro .

Termenul de primire a observatiilor este: 21.10.2016.

Fisiere atasate