Data: 14.09.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document ce are drept scop stabilirea modului de constituire, reconstituire, actualizare și restituire a garanțiilor financiare instituite în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, în vederea diminuării riscului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. privind neplata de către beneficiari a serviciilor prestate de operator.

Propunerile si observatiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, însoțite de o motivație corespunzătoare, se pot transmite în format editabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este 13.10.2021.

Fisiere atasate