Data: 30.01.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de  procedura, care stabileşte modul de constituire, reconstituire, actualizare și restituire a garanțiilor financiare instituite în contractele pentru prestarea servciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, în vederea protejării intereselor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. față de riscul de neplată pe piața de energie electrică.

Observațiile se vor transmite atât prin fax, cât și în format electronic editabil, la adresa de e-mail gabriela.munteanu@anre.ro

Termenul de transmitere a observațiilor la documentul de discuție este 01.03.2017.

Fisiere atasate