Data : 30.06.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de Regulament, care reprezintă o revizuire a Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1”, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 69/2009, revizuire determinată de prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finaliaprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/ 2014, cu modificările ulterioare, pecum şi a eliminării treptate a tarifelor reglementate la clienții casnici, conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate prevăzut în Anexa la Metodologia de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 92/2015

 Observaţiile şi comentariile se transmit atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic editabil, la adresele de e-mail   acosma@anre.ro şi diana.borotea@anre.ro

Termenul final de transmitere a  observaţiilor/comentariilor este 01.08.2016.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2016

Fisiere atasate