Data: 15.05.2017

Pentru a duce la îndeplinire prevederile  art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare şi în vederea desemnării pe criterii concurenţiale a furnizorilor de ultimă instanţă începând cu data de 1 aprilie 2018, ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie.

Regulamentul stabileşte  etapele, termenele şi criteriile de selecţie concurenţială pentru desemnarea de către ANRE a furnizorilor de ultimă instanţă precum şi condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii acestora.

Observatiile si propunerile se transmit pe adresele de e-mail: isandulescu@anre.ro , romulus.tatar@anre.ro , gabriela.pirvu@anre.ro .

Termenul de transmitere a observatiilor si propunerilor este 30 de zile de la data publicarii pe site, respectiv 13 iunie 2017, inclusiv.

Fisiere atasate