În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in etapa anterioara de consultare publica, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, in faza a IV-a.

Propunerile si observațiile se pot transmite în format letric, prin poştă, la adresa Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995, la Registratura de la sediul instituției, între orele 8,00-16,30 sau în format electronic (document pdf semnat de reprezentatul legal şi document Word), pe adresele de e-mail anre@anre.ro şi termica@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de la data publicarii pe site.

 

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum – faza a IV-a