Data: 08.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, în vederea aplicării prevederilor art. 61 din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Observatiile si propunerile se transmit atat in scris, prin fax, la nr. de fax: 021-312.43.65 cat si in format electronic prelucrabil, la adresa de mail spee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este data de 18 februarie 2019, ora 12:00.

Observatiile si propunerile transmise dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

Fisiere atasate