Data: 08.11.2018

Pentru respectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din OUG nr. 33/2007 potrivit cărora finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiei se asigură integral din veniturile proprii, care provin cu precădere din tarifele percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări şi contribuţiile anuale percepute operatorilor economici reglementaţi, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Observatiile si propunerile la proiectul de ordin se transmit prin email, la adresele cstoica@anre.ro si catalinam@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este data de 23.11.2018.

Fisiere atasate