Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul Programului multianual de reglementări al ANRE pentru perioada 2024-2025.

Propunerile vor fi transmise, în format editabil Word, pe adresa de e-mail: comitet.reglementare@anre.ro, completând Tabelul din referatul de aprobare.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site a prezentului document.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiectul Programului multianual de reglementări al ANRE pentru perioada 2024-2025