ANRE supune consultarii publice prezentul Regulament ce are ca scop stabilirea principiilor, termenelor, conditiilor si responsabilitatilor necesare implementarii unui mecanism transparent si concurential de achiziţie a energiei electrice de pe piaţa angro, de catre furnizorii de ultima instanta, pentru acoperirea consumului clientilor finali deserviti in regim de serviciu universal.

Observatiile si comentariile se transmit la ANRE –DGPE, pana la data de 18 aprilie 2014, atat in format scris, cat si in format electronic, la adresele de e-mail isandulescu@anre.ro , raluca.dumitrache@anre.ro şi cstefan@anre.ro

Fisiere atasate