Data: 26.07.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de regulament, care se adresează operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale (OTS), operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și executarea sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PT și ET, precum şi solicitanţilor care doresc racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale. rezultat ca urmare a analizei propunerilor si observatiilor primite  

Prezentul proiect reprezinta varianta rezultata in urma proceselor de consultare publica desfasurate in perioada 13.10.2016 – 12.11.2016 si, respectiv, perioada 29.11.2016 – 08.12.2016.

Eventualele observatii si propuneri pe marginea prezentului proiect se transmit pe adresa de e-mail darag@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 24 august 2017.

Fisiere atasate