Data: 09.07.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, elaborat pentru repspectarea prevederilor Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică („Regulamentul EB GL”).

Propunerile si observatiile, insotite de motivarea acestora, vor fi transmise atat letric, la fax nr. 021 312 4365, cat si pe e-mail in format editabil (word), la dresa srpee@anre.ro.

Termentul final de transmitere a observatiilor este 9 august 2018.

Fisiere atasate