Data: 1.09.2020

Având în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice ”Propunerea tuturor OTS din regiunea de operare a sistemelor Europa Centrală pentru stabilirea centrelor de coordonare regională în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă pentru energie electrică”, document elaborat de către toţi operatorii de transport și de sistem din regiunea de operare a sistemelor Europa Centrală, din care CNTEE Transelectrica SA face parte.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de acte normative, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul de transmitere a propunerilor și observațiilor este 4 octombrie 2020.

Fisiere atasate