Data: 12.02.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, elaborat in vederea respectarii prevederilor Regulamentului nr. 1485/2017  (UE) al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice in care se prevăd cerinţe clare, obiective şi armonizate pentru operatorii de transport şi sistem (OTS) în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemelor de transport al energiei electrice interconectate, inclusiv a reglajului frecvenţă-putere.

Eventualele propuneri si observatii se transmite prin email, la adresele alexandru.soare@anre.ro  si gabriela.munteanu@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor la documentul supus dezbaterii publice este de 30 de zile de la data publicării pe site a proiectului de decizie.

Fisiere atasate