Data: 07.03.2017

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 9 alin. (6) literele (k) și (l) din Regulament, toți operatorii de transport și de sistem din Uniune, prin intermediul ENTSO pentru energie electrică, au cooperat strâns și au elaborat în comun cele două propuneri supuse dezbaterii publice, prezentându-le spre aprobare tuturor autorităților de reglementare competente din Uniune, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și alin. (6) din Regulament.

În scopul implementării cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, este necesar ca operatorii de transport și de sistem să stabilească în mod coordonat ora de deschidere a porții pieței intrazilnice interzonale și ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale, precum și termenul pentru fermitatea din ziua următoare. Propunerile menționate servesc îndeplinirii acestui scop.

Observațiile și comentariile se vor transmite până în data de 10 aprilie 2017, atât în format letric (fax sau poșta), cât și prin e-mail în format Word, la adresa: alexandru.selischi@anre.ro și gsbarnea@anre.ro

Fisiere atasate