Data: 16.06.2021

Având în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice Decizia pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem care realizează procesul de înlocuire a rezervelor pentru modificarea cadrului de implementare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică”.

Propunerile și observațiile pe marginea documentului de discuţie, însoțite de motivaţia aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate la ANRE, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este 16.07.2021.

Fisiere atasate