Data: 07.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, elaborat de toți operatorii de transport și de sistem (OTS) din Europa, în baza prevederilor articolului 52 din Regulamentul (UE) 2017/2195 din 23 noiembrie 2016 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică („EBGL“).

EBGL are ca obiective asigurarea unei gestionări optime și a unei funcționări coordonate a sistemului european de transport al energiei electrice și stabilirea unei linii directoare detaliată cu privire la echilibrarea sistemului de energie electrică, inclusiv principii comune privind achiziționarea și decontarea rezervelor de stabilizare a frecvenței, a rezervelor pentru restabilirea frecvenței și a rezervelor de înlocuire.

Observatiile se transmit prin fax și în format electronic, editabil, la adresa de email: srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 zile de la data publicarii pe site a proiectului de metodologie.

Fisiere atasate