Data: 18.01.2019

Documentul menționat mai sus reprezintă o propunere comună elaborată de către toți Operatorii de Transport și de Sistem (numiți în continuare „OTS-uri”) pentru elaborarea unui cadru de punere în aplicare a unei Platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare automată (numită în continuare „Platforma aRRF”) în temeiul articolului 21 (1) din Regulamentul (CE) 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare „EB GL”). Prezenta propunere este numită în continuare „aRRF-IF”.

Propunerile si observatiile se transmis prin email, la adresa srpee@anre.ro şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 18 februarie 2018

Fisiere atasate