Data: 18.01.2019.

Propunerea privind cadrul de implementare al platformei europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenţei cu activare manuală (numită în continuare „mRRF-IF”) este elaborată de către toţi Operatorii de Transport şi de Sistem (numiţi în continuare „OTS-uri”), cu respectarea prevederilor art 20 din Regulamentul EBGL şi a fost supusă consultării publice de către ENTSO-E în perioada 15 mai – 16 iulie 2018.

Propunerile si observatiile se transmis prin email, la adresa srpee@anre.ro şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 18 februarie 2018

Fisiere atasate