Data: 14.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezenta propunere, document de discutie care reprezintă o propunere comună elaborată de către toți Operatorii de Transport și de Sistem (numiți în continuare „OTS-uri”) pentru elaborarea unei metodologii de clasificare a scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare în temeiul articolului 29 (3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică..

 Prezenta propunere ia în considerare principiile, obiectivele generale și celelalte metodologii stabilite prin Regulamentul (CE) 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare „EB GL”), Regulamentul (CE) nr. 2017/1485 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (numit în continuare „SO GL”), precum și Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (numit în continuare „Regulamentul privind energia electrică”).

Eventualele propuneri/observatii se transmit in format electronic la adresa de email spree@anre.ro si in forma scrisa, la numarul de fax 021/312.43.65.

Termenul de transmitere a propunerilor/observatiilor este de 30 de zile calendaristice de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate