Data: 15.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezenta propunere, document elaborat în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 privitoare la elaborarea codurilor de reţea necesare pentru funcţionarea interconectată a sistemelor electroenergetice care să permită realizarea pieţei comune europene de energie electrică.

Propunerea privind normele comune de decontare OTS-OTS pentru schimburile planificate de energie ce rezultă din procesul de înlocuire a rezervelor, procesul de restabilire a frecvenţei cu activare manuală şi automată şi procesul de compensare a dezechilibrelor este elaborată de către toţi Operatorii de Transport şi de Sistem (numiţi în continuare „OTS-uri”), cu respectarea prevederilor art 50 (1) din Regulamentul EBGL. Prezenta propunere este numită în continuare. Propunerea nu a fost supusă consultării publice de către ENTSO-E deoarece conform prevederilor art 10(3) din Regulamentul EBGL nu este obligatorie.

Eventualele propuneri/observatii se transmit la adresa de email srpee@anre.ro şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Teremenul final de transmitere a propunerilor/observatiilor este data de 18 martie 2019.

Fisiere atasate