Data: 14.06.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care reprezintă o actualizare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 64/2014, cu modificările ulterioare.

Documentul de discutie a fost elaborat având în vedere prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008, luând în considerare şi evoluţia pieţei de energie electrică.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor și completărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, se transmit atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail srpee@anre.ro ,cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 31 iulie 2019.

Fisiere atasate