Regulamentul de programare a unitatilor de productie dispecerizabile, revizia 1

Elaborator CN Transelectrica. 
Regulament si Nota de fundamentare.
Daca aveti observatii / propuneri, va rugam sa le transmiteti pe suport hartie la nr. fax 0213278123 sau electronic la adresele de e-mail sorina.nemes@anre.com si gsbarnea@anre.ro pana la data de 31 august 2012.

Fisiere atasate