Regulamentul de programare a unitatilor dispecerizabile, parte componenta a Codului tehnic al retelei de transport
Observaţiile şi comentariile celor interesati se vor transmite atât pe suport hartie la nr. fax. 021-327.81.23, cât şi în format electronic (fisiere word) la adresele: gsbarnea@anre.rodcristescu@anre.ro  şi vbusioc@anre.ro  până la data de 12.04.2013.  

Fisiere atasate