Data: 10.08.2018

ANRE supune consultarii publice prezentele documente de discutie, care au fost elaborate în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (Regulament), potrivit caruia operatorii de transport şi de sistem promovează acorduri operaţionale, în vederea asigurării unei gestionări optime a reţelei, precum şi dezvoltarea schimburilor de energie, alocarea coordonată de capacitate transfrontalieră prin soluţii nediscriminatorii bazate pe mecanismele pieţei.

Eventualele propuneri si observatii se transmit prin email, la adresa srpee@anre.ro

Termenul de transmitere a eventualelor propuneri si observatii este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentelor documente de discutie.

Fisiere atasate