Data: 14.09.2020

ANRE supune consultarii publice prezentele documente în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.

Propunerile si observatiile se transmit prin e-mail, la adresa srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor este data de 14.10.2020.

Fisiere atasate