Data: 30.10.2017

ANRE supune consultarii publice prezentele documente de discutie, care au fost elaborate in comun de Transelectrica și Elektroenergien Sistemen Operator EAD (operatorul de transport și de sistem din Bulgaria în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică. Potrivit Regulamentului, operatorii de transport şi de sistem promovează acorduri operaţionale, în vederea asigurării unei gestionări optime a reţelei, precum şi dezvoltarea schimburilor de energie, alocarea coordonată de capacitate transfrontalieră prin soluţii nediscriminatorii bazate pe mecanismele pieţei, acordând o atenţie deosebită meritelor speciale ale licitaţiilor implicite pentru alocările pe termen scurt, precum şi integrarea mecanismelor de echilibrare şi a celor privind rezerva de putere.

Eventualele observatii vor fi transmise atat letric cat si pe e-mail la adresa: sorina.nemes@anre.ro

Termenul de transmitere a observatiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site a prezentelor documente de discutie

Fisiere atasate