Data: 27.10.2017

ANRE supune consultarii publice prezentele documente de discutie, care au fost elaborate în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, potrivit carora autorităţile de reglementare naţionale evaluează periodic metodele de gestionare a congestiei, acordând o atenţie deosebită respectării principiilor şi normelor stabilite de regulament şi de liniile directoare, evaluare care  include o consultare a tuturor participanţilor pe piaţă.

Eventualele observatii vor fi transmise atat letric, cat si pe e-mail, la adresa:  sorina.nemes@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site a documentelor de discutie.

Fisiere atasate