Data: 29.09.2022

Reluare achizitie Upgrade Sistem Virtualizare, conform anunțului şi caietului de sarcini anexate. 

Fisiere atasate