În conformitate cu prevederile art. 9 din cadrul Regulamentului de etichetare a energiei electrice (Regulament), aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2016, producătorii de energie electrică au obligaţia să transmită la ANRE, până la data de 15 martie 2017, declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă în anul 2016, întocmite cu respectarea formatului din anexa nr. 3 a Regulamentului.

Declaraţiile conform anexei nr. 3 a Regulamentului se transmit prin fax la nr. 021/327.81.23 şi prin e-mail, în format prelucrabil (.xls), la adresele acosma@anre.ro şi andreea.ustea@anre.ro.

Netransmiterea datelor constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.