Data: 11.10.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de procedura, care a fost elaborat de S.C. INOV ELECTRIC S.R.L în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, cu modificările ulterioare si care priveşte sistemul de codificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona proprie de operare.  

Procedura se aplică tuturor punctelor de măsurare aferente clienţilor finali de energie electrică racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie din zona de operare a S.C. INOV ELECTRIC S.R.L.

Propunerile și observaţiile se transmit atât în format scris, cât şi în format electronic, la S.C. INOV ELECTRIC S.R.L. ( nr. de fax  037/2871078 şi adresele de e-mail  i.racovitan@inov-electric.ro respectiv,  i.ionescu@inov-electric.ro ) şi spre ştiinţă, la ANRE (la ANRE se transmit numai în format electronic, la adresele de e-mail acosma@anre.ro şi andreea.ustea@anre.ro).

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor  este 11.01.2016. 

Fisiere atasate