Data: 27.04.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de SC PRO FAUR INVEST SA si care priveşte sistemul de codificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona proprie de operare. Documentul descrie modul de elaborare a codificării pentru punctele de măsurare aferente locurilor de consum racordate la reţeaua electrică din zona de distribuţie a SC PRO FAUR INVEST SA.

Propunerile si observaţiile se transmit, atât pe suport hartie, cât şi în format electronic, la SC PRO FAUR INVEST SA ( nr. de fax  021/255.17.40 şi adresele de e-mail  raicu_constantin@yahoo.com,  respectiv profaur@bega.ro) şi spre ştiinţă, la ANRE (la ANRE se transmit numai în format electronic, la adresele de e-mail acosma@anre.ro şi andreea.ustea@anre.ro).

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este 20.05.2016.

Fisiere atasate