Sistem de codificare a punctelor de masurare pentru locurile de consum racordate la reteaua electrica de distributie din zona de licenta a S.C. TETAROM S.A. 
Procedura supusa consultarii publice este intocmita de SC Tetarom SA si descrie modul de elaborare a codificarii punctelor de masurare aferente locurilor de consum racordate la reteaua electrica de distributie din zona de licenta a acestuia, in conformitate cu prevederile Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Observatiile si comentariile se transmit pana la data de 06.09.2013 la SC Tetarom SA, atat in format scris, cat si in format electronic (la nr. de fax  0264432750 si adresele de e-mail cristian.marginean@tetarom.ro si marius.bolba@tetarom.ro) si spre stiinta ANRE, doar in format electronic, la adresele de e-mail acosma@anre.ro si andreea.ustea@anre.ro)

Fisiere atasate