Surse Regenerabile

Acreditare sistem promovare

2024

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul IV al anului 2023, actualizată la data de 31.01.2024

Ord. 107/2023 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2024; Data 20.12.2023 MO 1163/21.12.2023, Intra in vigoare la 01.01.2024

2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul IV al anului 2023, actualizata la 12.02.2024

Decizia ANRE nr. 221/12.02.2024 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2023, aferente trimestrului IV

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul IV al anului 2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul III al anului 2023, actualizată la data de 10.11.2023

Decizia ANRE nr. 2604/10.11.2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2023, aferente trimestrului III

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul III al anului 2023, actualizată la data de 31.10.2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul III al anului 2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul II al anului 2023, actualizată la data de 08.09.2023

Decizia ANRE nr. 2012/10.08.2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2023, aferente trimestrului II

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul II al anului 2023, actualizată la data de 10.08.2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul II al anului 2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2023, actualizată la data de 14.07.2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2023, actualizată la data de 12.06.2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2023, actualizată la data de 31.05.2023

Decizia nr. 1398 din 31 mai 2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Decizia președintelui ANRE nr. 1154/11.05.2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2023, aferente trimestrului I

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2023, actualizată la data de 11.05.2023

Decizia nr. 1154 din 11 mai 2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2023, aferente trimestrului I

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2023, aferentă trimestrului I

Ord. 58/2023 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022; Data 05.04.2023 MO 340/24.04.2023 

Ord. 57/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017 Data 05.04.2023 MO 327/19.04.2023

Ord. 59/2023 privind aprobarea Procedurii de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit și pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015. Data 05.04.2023 MO 315/13.04.2023

Ord. 56/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015 Data 05.04.2023 MO 312/12.04.2023

Ord. 141/2022 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2023 Data: 21.12.2022 MO 1241/22.12.2022 Intră în vigoare la data de 01.01.2023

2022

Lista cu situatia numarului de certificate verzi necesar a fi achizitionate de operatorii economici cu obligatie de achizitie de certificate verzi pentru anul 2022, actualizată la 15.05. 2023

Decizia ANRE  nr. 1183/15.05.2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Decizia președintelui ANRE nr. 842/12 aprilie 2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022

Decizia  ANRE nr.  842   din 12 aprilie 2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu și-au indeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022, asa cum a fost aceasta aprobata in sedinta Comitetului de Reglementare al ANRE – pdf

Lista actualizata la data de 12.04.2023 cu operatorii economici care au obligatie de achizitie de certificate verzi si numarul de certificate verzi pe care acestia trebuie sa le achizitioneze pentru indeplinirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2022

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului IV, actualizata la data de 10.03.2023

Lista cu situatia numarului de certificate verzi necesar a fi achizitionate de operatorii economici cu obligatie de achizitie de certificate verzi pentru anul 2022

Ord. 9/2023 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022; Data 24.02.2023 MO 164/27.02.2023

Decizia ANRE nr. 257/10.02. 2023 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022, aferente trimestrului IV

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului IV, actualizata la data de 10.02.2023

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului IV

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului III, actualizata la data de 12.12.2022

Decizia ANRE nr.1971/2022 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022, aferente trimestrului III

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului III, actualizata la data de 10.11.2022

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului III, actualizata la data de 31.10.2022

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului III

Ord. 118/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 96/2022; data 28.09.2022 MO 949/29.09.2022

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului II, actualizată la data de 08.09.2022

Decizia ANRE nr. 1418/10.08.2022 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022, aferente trimestrului II

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul II al anului 2022, actualizata la data de 10.08.2022

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi pe care aceștia trebuie să le achiziționeze pentru indeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022, aferentă trimestrului II

Ord. 96/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi Data 29.06.2022 MO 688/11.07.2022 Abroga Ordinul 157/2018 Modificat prin Ordinul 118/2022, Ordinul 58/2023

Ord. 94/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANRE din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie; Data 29/06.2022 MO 651/30.06.2022 Modifica Ordinul 179/2018, Ordinul 15/2022 şi Ordinul 77/2017

Decizia ANRE nr. 929/09.06.2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia președintelui ANRE nr. 717/11.05.2022 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022, aferente trimestrului I

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2022, actualizata la data de 09.06.2022

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2022, actualizata la data de 11.05.2022

Decizia ANRE nr. 717/11.05.2022 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2022, aferente trimestrului I

Lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziționeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul I al anului 2022

Ord. 131/2021 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022; Data 15.12.2021 MO 1192/16.12.2021 Intra in vigoare 01.01.2022

Ord. 117/2021 privind aprobarea regulilor pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică Data 24.11.2021 MO 1177/13.12.2021 Intra in vigoare 01.01.2022

Click pentru a accesa arhiva documentelor

Liste deținători ai garanțiilor de origine

Reglementări

Rapoarte surse regenerabile de energie electrică

Click pentru a accesa arhiva rapoartelor.

Legislație