În fiecare an, la data de 5 martie, se aniversează Ziua Mondială a Eficienței Energetice. Marcarea acestei zile reprezintă o oportunitate de a aduce în discuție eficienţa energetică care prezintă beneficii multiple pentru operatorii economici şi consumatorii de energie şi constituie un pilon central al economiei, fiind necesară responsabilizarea factorilor decizionali privind politicile şi măsurile active pentru creşterea eficienţei energetice, în vederea atingerii ţintelor naţionale în domeniu.

Cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi şi în contextul tranziţiei energetice, consumatorii de energie au un rol crucial  în sprijinirea soluțiilor inovatoare destinate obținerii energiei din surse regenerabile și economiilor de energie, prin participarea activă a acestora la tranziția energetică, printr-o informare susţinută privind oportunităţile de îmbunătăţire atât a calităţii vieţii şi mediului, cât şi creşterii economice sustenabile.

În contextul ţintelor europene şi naţionale din domeniul energiei privind creşterea eficienţei energetice, ANRE, prin intermediul Departamentului pentru Eficienţă Energetică, promovează dialogul constructiv privind schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul energiei, în contextul tranziţiei energetice şi îndeplinirii dezideratelor naţionale şi europene pentru anul 2030 privind energia şi schimbărilor climatice !

Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastra, vă mulţumim pentru sprijinul acordat autorităţilor române pentru aducerea la îndeplinire a ţintei naţionale şi europene privind eficienţa energetică şi vă asigurăm de întregul sprijin al instituţei noastre pentru intensificarea cooperării şi schimbului de informaţii în ceea ce priveşte diseminarea prevederilor cadrului legislativ şi bunelor practici europene şi naţionale în domeniul eficienţei energetice.

ANRE – Departamentul pentru Eficientea energetica