INFORMARE DE PRESĂ

 ANRE supune consultării publice, reguli noi privind racordarea pe bază de licitație a locurilor de producere a energiei electrice la rețelele de interes public

 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 25 alin. (2^2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ANRE a elaborat și publicat în vederea consultării publice, proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public.

Elaborarea metodologiei are ca scop stabilirea regulilor privind alocarea prin licitație a capacităților disponibile în vederea racordării locurilor de producere/de consum și de producere noi, cu puteri instalate ale instalațiilor de producere a energiei electrice mai mari sau egale cu 1 MW. Dezvoltarea și administrarea platformei pentru licitații și organizarea activității respective se va realiza de către operatorul de transport și de sistem.

Proiectul de ordin prevede înlocuirea conceptului actual prin care se instituie obligația participării solicitanților de racordare la lucrări de întărire generale în rețelele electrice în amonte de punctul de racordare cu un mecanism de alocare a capacității rețelei electrice bazat pe licitație. Prin acest mecanism, sumele colectate prin licitație pentru lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare pentru acoperirea cererilor solicitanților pentru alocare de capacitate, se utilizează de operatorii de rețea pentru dezvoltarea rețelelor electrice.

„Noua Metodologie are în vedere alocarea capacității disponibile a rețelei electrice prin metode de piață, și promovează un mecanism ce asigură un mediu concurențial care oferă o mai bună predictibilitate dezvoltării surselor de energie în sistemul energetic. Consider că prin implementarea acestui mecanism în cadrul de reglementare, solicitanții ce urmează să dezvolte locuri de producere cu puteri instalate mai mari sau egale cu 1 MW au posibilitatea securizării capacităților necesare în vederea racordării ulterioare la rețea, acest lucru conducând la creșterea rezilienței sistemului energetic național. Fiind in perioada de consultare publica, evident ca așteptăm propuneri, sugestii pentru îmbunătățirea formei publicate astăzi.”, a declarat George Niculescu, Preşedintele ANRE.

Totodată, elaborarea proiectului de ordin are în vedere revizuirea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale actelor subsecvente acestuia, prin măsuri care se referă, în principal, la constituirea garanțiilor financiare care se prevăd în avizele tehnice de racordare emise pentru locuri de producere/de consum și de producere noi cu puteri instalate mai mari de 1 MW.

Proiectul de ordin, împreună cu informațiile necesare părților interesate pentru transmiterea observațiilor și a propunerilor, sunt publicate pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro, la rubrica Consultări publice/Documente de discuție/Energie electrică.

 

Direcția relații internaționale, comunicare și soluționare plângeri

București, 02.02.2024

Informare de presa 02.02.2024