28 03 2024

Proiect de ordin pentru modificarea Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022

2024-03-28T13:40:44+03:0028 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

21 03 2024

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 124/2022 pentru aprobarea Regulilor pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piață de către operatorii de rețea a flexibilității resurselor din rețelele de distribuție și a celor din rețeaua de transport, a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorul de transport și de sistem și a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorii de distribuție concesionari și pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea

2024-03-21T12:49:50+03:0021 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica, Reglementari tehnice / Regulamente|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile, însoțite ...

12 03 2024

Proiect de ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit aplicată la aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție ale energiei electrice și gazelor naturale, pentru a cincea perioadă de reglementare

2024-03-12T17:21:07+03:0012 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

4 03 2024

Proiect de ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică – consultare publica incheiata

2024-03-29T12:59:22+03:004 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile si observațiile se ...

4 03 2024

Document privind consultarea discounturilor, coeficienților de multiplicare și sezonieri ce vor fi utilizați de ANRE la stabilirea tarifelor de transport pentru anul gazier 2024 – 2025

2024-03-04T12:43:06+03:004 martie 2024|Documente de discutie, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile vor ...

22 02 2024

Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

2024-02-22T17:15:00+03:0022 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie termica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile si observațiile se ...

22 02 2024

Proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europenepe

2024-02-22T11:02:56+03:0022 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile la ...

14 02 2024

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2023 şi a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016 – consultare publica incheiata

2024-03-28T10:08:13+03:0014 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile şi observaţiile, însoţite ...

1 02 2024

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de aprobare a Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora

2024-02-01T17:42:54+03:001 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile la ...

1 02 2024

Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

2024-02-01T16:48:16+03:001 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Metodologii/Proceduri tarifare, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile la ...

Go to Top