23 01 2024

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum – faza a IV-a

2024-01-23T12:29:15+03:0023 ianuarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie termica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in etapa anterioara ...

19 01 2024

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022, modificat și completat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2022 – faza a II-a

2024-01-19T12:06:23+03:0019 ianuarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie termica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si având în vedere propunerile și observațiile primite în faza anterioară ...

12 01 2024

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2022 – consultare publica incheiata

2024-02-23T09:13:54+03:0012 ianuarie 2024|Comunicări publice, Regulamente / Proceduri investigare piață energie, Regulamente/Proceduri investigare piata energie|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de ordin pentru modificarea ...

29 12 2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară

2024-01-11T11:08:31+03:0029 decembrie 2023|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea ...

29 12 2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020

2023-12-29T10:28:11+03:0029 decembrie 2023|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea ...

20 12 2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 – consultare publica incheiata

2024-02-02T12:42:06+03:0020 decembrie 2023|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea ...

18 12 2023

Proiect de Decizie privind aprobarea documentului “Reguli de Alocare Intrazilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA”

2023-12-18T11:30:52+03:0018 decembrie 2023|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Decizie privind aprobarea  ...

15 12 2023

Proiecte de Ordin privind aprobarea tarifelor de transport, distributie si sistem aplicabile de la 1 ianuarie 2024

2023-12-15T20:36:32+03:0015 decembrie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Tarife/preturi reglementate|

Notă de informare privind proiectele de ordin pentru aprobarea tarifelor aferente serviciului de transport al energiei electrice, serviciului de distribuție a energiei electrice și achiziției serviciilor de sistem, aplicabile de ...

24 11 2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM S.A.

2023-11-24T12:25:45+03:0024 noiembrie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Reglementari tehnice / Regulamente|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea ...

22 11 2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aprobarea investiţiilor operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție, ce constau în instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii

2023-11-22T17:57:22+03:0022 noiembrie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Reglementari tehnice / Regulamente|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea ...

Go to Top