Data: 24.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, document elaborat pentru respectarea cerintelor din Regulamentul (UE) 1485/2017 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice potrivit carora OTS elaborează în comun o metodologie cel puțin pentru fiecare zonă sincronă, pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare a sistemelor de transport al energiei electrice interconectate.

Observaţiile şi propunerile privind documentul supus consultării publice  se vor transmite prin fax la numerele 021.303.5610 (CN TRANSELECTRICA SA) şi 021.312.4365 (ANRE) şi în format electronic editabil la adresele de email: mihai.cremenescu@transelectrica.ro şi alexandru.soare@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor la documentele supuse consultării publice este de 30 de zile de la data publicării.

Fisiere atasate