Data: 15.03.2021

ANRE supune dezbaterii publice Proiectul de ordin pentru aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare elaborate de către operatorul de transport și sistem CNTEE Transelectrica S.A., în conformitate cu prevederile art. 18 și 52 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Observațiile şi propunerile referitoare la prezentul document de discuţie se transmit în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este 15.04.2021.

Fisiere atasate