În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnați ai pieţei de energie electrică”.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresele de e-mail: anre@anre.ro si spee@anre.ro si in forma scrisa, la numarul de fax 021.312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 05.10.2023.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnați ai pieţei de energie electrică

Sinteza observațiilor – etapa I