Data: 22.12.2020

ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare”. Având în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2021 piața de energie electrică se va liberaliza, noul Standard de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, va contribui la asigurarea creșterii protecției clienților finali și totodată asigurarea informațiilor care să sprijine clienții finali în alegerea ofertei de furnizare a energiei electrice celei mai avantajoase, atât din punct de vedere al prețului, cât și din punct de vedere a calității activității de furnizare oferite de furnizori.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail spee@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 15 februarie 2021, inclusiv. Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate