În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2022”.

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail anre@anre.ro și control@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 31 ianuarie, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2022