Data: 28.05.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa anterioară de consultare publică pe marginea Proiectului de ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de  distribuţie a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuţie concesionari, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 102/2016, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin, în faza a II-a.

Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document se vor transmite, in scris, prin fax, la nr. 021.312.43.65 sau in format electronic editabil, la adresa de email anre@anre.ro si stee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate