Document aprobat prin Ordinul 189/07.11.2018

Prelungire termen transmitere a propunerilor si observatiilor – Noul termen de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 5.11.2018.

 

Data: 26.10.2018

ANRE supune consultarii publice versiunea a 2-a a prezentului proiect de ordin, versiune elaborata ca urmare a modificarii primei versiuni a documentului de discutie in sensul introducerii obligatiei de publicare in comparator, de catre furnizorii de energie electrica, a ofertelor-tip de furnizare publicate pe paginile proprii de internet, astfel incat sa fie facilitat accesul clientilor finali la ofertele acestora, precum si a introducerii in cadrul proiectului de ordin a unei anexe care prezinta elementele incluse in cadrul interfetei intre aplicatie si furnizori.

Propunerile și observațiile se transmit prin fax, la nr. 021.312.43.65 şi prin e-mail, în format word, la adresa spee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor de catre participantii la piata a observatiilor si propunerilor la prezentul proiect de ordin este data de 31.10.2018.

 

Fisiere atasate